Tczewska Karta Rowerowa

W ramach realizacji „Programu rozwoju ruchu rowerowego w szkołach – Hop! Na Rower”, we współpracy z nauczycielami tczewskich szkół podstawowych został opracowany model Tczewskiej Karty Rowerowej.