Zespół ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta Tczewa powołany został 25 lutego 2013r. W składzie Zespołu znajdują się przedstawiciele Rady Miejskiej, urzędnicy, pracownicy służb miejskich oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń społecznych, których statutowe działania koncentrują się na tematyce rowerowej.

Zespół ma na celu wykonywanie funkcji konsultacyjnej i koordynacyjnej na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Tczewie.

Szczegółowe zadania zespołu ustala Regulamin prac Zespołu (dokument poniżej).

Skład zespołu:

 1. Grzegorz Pawlikowski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie, kierujący pracami zespołu
 2. Zenon Drewa – przedstawiciel Rady Miejskiej w Tczewie
 3. Krzysztof Misiewicz – przedstawiciel Rady Miejskiej w Tczewie
 4. Tomasz Średziński – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
 5. Monika Fabich – przedstawiciel Straży Miejskiej w Tczewie
 6. Maksymilian Flemming – przedstawiciel Tczewskich Kurierów Rowerowych
 7. Piotr Kończewski – przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE
 8. Artur Rajkowski – przedstawiciel Tczewskiej Inicjatywy Rowerowej
 9. Jolanta Śliwińska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Wydział Rozwoju Miasta
 10. Anna Michalak – przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
 11. Magdalena Śniegula – przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Biuro Rzecznika Prasowego
 12. Marzena Robaczewska – przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg

pdf Zarządzenie nr 45/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 lutego 2013 r. w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 46/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 lutego 2013 r. w spr. zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 72/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 73/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w spr. zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 231/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.07.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta (zarządzenie zastępujące wszystkie poprzednie)

pdf Zarządzenie nr 200/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 05.07.2017 r. zmieniające zarządzenie w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 33/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

Protokoły z posiedzenia zespołu:

– I spotkanie – 13.03.2013r. pdf
– II spotkanie – 24.04.2013r. pdf
– III spotkanie – 22.05.2013r. pdf
– IV spotkanie – 26.06.2013r. pdf
– V spotkanie – 18.09.2013r. pdf
– VI-VII spotkanie – 13.03.2014r. pdf
– VIII spotkanie – 05.03.2015r.pdf
– IX spotkanie – 18.03.2015r.pdf
– X spotkanie – 24.03.2015r. – wizytacja w terenie
– XI spotkanie – 08.06.2015r.pdf
– XII spotkanie – 15.07.2015r.pdf
– XIII spotkanie – 05.08.2015r.pdf
– XIV spotkanie – 02.09.2015r.pdf
– XV spotkanie – 07.10.2015r.pdf
– XVI spotkanie – 25.11.2015r.pdf
– XVII spotkanie – 13.01.2016r.pdf
– XVIII spotkanie – 03.02.2016r.pdf
– XIX spotkanie – 02.03.2016r.pdf
– XX spotkanie – 30.03.2016r.pdf
– XXI spotkanie – 04.05.2016r.pdf
– XXII spotkanie – 06.06.2016r.pdf
– XXIII spotkanie – 05.07.2016r.pdf
– XXIV spotkanie – 07.09.2016r.pdf
– XXV spotkanie – 05.10.2016r.pdf
– XXVI spotkanie – 02.11.2016r.pdf
– XXVII spotkanie – 14.12.2016r.pdf
– XXVIII spotkanie – 01.02.2017r.pdf
– XXIX spotkanie – 01.03.2017r.pdf
– XXX spotkanie – 12.04.2017r.pdf
– XXXI spotkanie – 10.05.2017r.pdf
– XXXII spotkanie – 21.06.2017r.pdf
– XXXIII spotkanie – 05.07.2017r.pdf
– XXXIV spotkanie – 13.09.2017r.pdf
– XXXV spotkanie – 04.10.2017r.pdf
– XXXVI spotkanie – 10.01.2018r.pdf
– XXXVII spotkanie – 07.02.2018r.pdf
– XXXVIII spotkanie – 07.03.2018r.pdf
– XXXIX spotkanie – 09.05.2018r. pdf