Zespół ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta Tczewa powołany został 25 lutego 2013r. W składzie Zespołu znajdują się przedstawiciele Rady Miejskiej, urzędnicy, pracownicy służb miejskich oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń społecznych, których statutowe działania koncentrują się na tematyce rowerowej.

Zespół ma na celu wykonywanie funkcji konsultacyjnej i koordynacyjnej na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Tczewie.

Szczegółowe zadania zespołu ustala Regulamin prac Zespołu (dokument poniżej).

Skład zespołu:

 1. Grzegorz Pawlikowski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie, kierujący pracami zespołu
 2. Maciej Skiberowski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Tczewie
 3. Roman Kucharski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Tczewie
 4. Tomasz Średziński – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
 5. Monika Fabich – przedstawiciel Straży Miejskiej w Tczewie
 6. Paulina Kremer – przedstawiciel Tczewskich Kurierów Rowerowych
 7. Piotr Kończewski – przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE
 8. Artur Rajkowski – przedstawiciel Tczewskiej Inicjatywy Rowerowej
 9. Jolanta Śliwińska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Wydział Rozwoju Miasta
 10. Anna Michalak – przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
 11. Magdalena Śniegula – przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Biuro Rzecznika Prasowego
 12. Marcin Górny – przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg
 13. Arlena Haase-Witczak – Konserwator Zabytków Miasta Tczewa

pdf Zarządzenie nr 45/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 lutego 2013 r. w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 46/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 lutego 2013 r. w spr. zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 72/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 73/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w spr. zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 231/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.07.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta (zarządzenie zastępujące wszystkie poprzednie)

pdf Zarządzenie nr 200/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 05.07.2017 r. zmieniające zarządzenie w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 33/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 39/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lutego 2019 r. w spr. zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 40/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lutego 2019 r. w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

Protokoły z posiedzenia zespołu:

– Spotkanie nr 1 – 13.03.2013r. pdf
– Spotkanie nr 2 – 24.04.2013r. pdf
– Spotkanie nr 3 – 22.05.2013r. pdf
– Spotkanie nr 4 – 26.06.2013r. pdf
– Spotkanie nr 5 – 18.09.2013r. pdf
– Spotkanie nr 6-7 – 13.03.2014r. pdf
– Spotkanie nr 8 – 05.03.2015r.pdf
– Spotkanie nr 9 – 18.03.2015r.pdf
– Spotkanie nr 10 – 24.03.2015r. – wizytacja w terenie
– Spotkanie nr 11 – 08.06.2015r.pdf
– Spotkanie nr 12 – 15.07.2015r.pdf
– Spotkanie nr 13 – 05.08.2015r.pdf
– Spotkanie nr 14 – 02.09.2015r.pdf
– Spotkanie nr 15 – 07.10.2015r.pdf
– Spotkanie nr 16 – 25.11.2015r.pdf
– Spotkanie nr 17 – 13.01.2016r.pdf
– Spotkanie nr 18 – 03.02.2016r.pdf
– Spotkanie nr 19 – 02.03.2016r.pdf
– Spotkanie nr 20 – 30.03.2016r.pdf
– Spotkanie nr 21 – 04.05.2016r.pdf
– Spotkanie nr 22 – 06.06.2016r.pdf
– Spotkanie nr 23 – 05.07.2016r.pdf
– Spotkanie nr 24 – 07.09.2016r.pdf
– Spotkanie nr 25 – 05.10.2016r.pdf
– Spotkanie nr 26 – 02.11.2016r.pdf
– Spotkanie nr 27 – 14.12.2016r.pdf
– Spotkanie nr 28 – 01.02.2017r.pdf
– Spotkanie nr 29 – 01.03.2017r.pdf
– Spotkanie nr 30 – 12.04.2017r.pdf
– Spotkanie nr 31 – 10.05.2017r.pdf
– Spotkanie nr 32 – 21.06.2017r.pdf
– Spotkanie nr 33 – 05.07.2017r.pdf
– Spotkanie nr 34 – 13.09.2017r.pdf
– Spotkanie nr 35 – 04.10.2017r.pdf
– Spotkanie nr 36 – 10.01.2018r.pdf
– Spotkanie nr 37 – 07.02.2018r.pdf
– Spotkanie nr 38 – 07.03.2018r.pdf
– Spotkanie nr 39 – 09.05.2018r. pdf
– Spotkanie nr 40 – 06.06.2018r. pdf
– Spotkanie nr 41 – 29.08.2018r. pdf
– Spotkanie nr 42 – 05.09.2018r. pdf
– Spotkanie nr 43 – 07.11.2018r. pdf
– Spotkanie nr 44 – 03.12.2018r. pdf