Zapytanie Ofertowe 300×225

Zapytanie ofertowe: Wydruk materiałów promocyjnych do kampanii Rowerowy Maj

Przedmiot zamówienia dotyczy wydruku materiałów promocyjnych do kampanii Rowerowy Maj

Zakres prac obejmuje druk:

  1. plakaty: A1, min. 200 g/m2, kreda połysk, wydruk jednostronny kolor, – 300 szt.
  2. książeczki rowerowe : A5 łamane do A6, 250 g/m2, kreda połysk, wydruk dwustronny, – 5925 szt.
  3. naklejki w arkuszach:
    1. A4, fi 25 mm po 70 szt. na arkuszu, nacięte wykrojnikiem do oddzielenia naklejki od arkusza oraz do oddzielenia naklejki od papieru, wydruk jednostronny (wykrojnik do książeczki rowerowej) – 1700 szt. arkuszy
    2. A4, fi 25 mm po 70 szt. na arkuszu, nacięte wykrojnikiem do oddzielenia naklejki od arkusza oraz do oddzielenia naklejki od papieru, wydruk jednostronny (wykrojnik na plakat) – 1700 szt. arkuszy

lub w wersji na jednym wykrojniku

  1. A4, fi 25 mm po 70 szt. na arkuszu, nacięte wykrojnikiem do oddzielenia naklejki od arkusza oraz do oddzielenia naklejki od papieru, wydruk jednostronny (wykrojnik do książeczki rowerowej i na plakat; połowa to okrągłe naklejki, druga połowa to zaokrąglony kwadraty) – 3400 szt. arkuszy

 

Ponadto materiały dostarczone do siedziby Zamawiającego będą posegregowane wraz z odpowiednim opisem na paczkach, w następujący sposób:

 

L.p. Opis na paczce Plakaty Książeczki
rowerowe
Naklejki
1 Prywatna Szkoła Podstawowa Fontanna Marzeń 8 67 38
2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori 7 21 12
3 Szkoła Podstawowa nr 1 29 624 356
4 Szkoła Podstawowa nr 2 43 855 488
5 Szkoła Podstawowa nr 4 40 868 496
6 Szkoła Podstawowa nr 7 21 371 212
7 Szkoła Podstawowa nr 8 20 382 218
8 Szkoła Podstawowa nr 10 37 743 425
9 Szkoła Podstawowa nr 11 31 693 396
10 Szkoła Podstawowa nr 12 48 1168 667
11 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. ojca Pio 9 133 76
12 Urząd Miejski w Tczewie (zapas) 7 0 14
  RAZEM 300 szt. 5 925 szt. 3 400 szt.

 

Termin na realizację zamówienia: dostawa do Urzędu Miejskiego w Tczewie do 20.04.2019r. do godz. 13.00

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pisemne oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: pawlikowski@um.tczew.pl do dnia 29.03.2019r. do godz. 09.00 (decyduje data wpływu oferty na skrzynkę mailową).

 

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Cena zaproponowana w ofercie przez wykonawcę, musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania pod tym linkiem.

Wydruk materiałów promocyjnych do kampanii „Rowerowy Maj” jest realizowany w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).