Zapytanie Ofertowe 300×225

Zapytanie ofertowe: „Wydruk materiałów promocyjnych do kampanii Ogólnopolska Gra Rowerowa”

Gmina Miejska Tczew zaprasza do składania ofert na: „Wydruk materiałów promocyjnych do kampanii Ogólnopolska Gra Rowerowa”

Zakres prac obejmuje druk materiałów promocyjnych do konkursu „Ogólnopolska Gra Rowerowa”:

  1. plakaty: A3, 170 g/m2, kreda połysk, wydruk jednostronny kolor, – 200 szt.
  2. ulotki: A6 (105 x 148 mm), 130 g – kreda połysk, wydruk dwustronny kolor – 3000 szt.
  3. roll-up: wymiary: 85×200 cm, konstrukcja aluminiowa, wzmocniona podstawa, druk wysokiej jakości, druk solwentowy w zestawie kaseta i torba transportowa – 1 szt.
  4. naklejki w arkuszach: max. A4, fi 37 mm po ok. 24 szt. na arkuszu przy A4, nacięte wykrojnikiem do oddzielenia naklejki od arkusza oraz do oddzielenia naklejki od papieru, wydruk jednostronny – 150 szt. arkuszy (3600 szt. naklejek)

Wydruk materiałów promocyjnych do konkursu „Ogólnopolska Gra Rowerowa” jest realizowany w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).

Szczegółowe wymagania dotyczące Rywalizacji oraz aplikacji mobilnej znajdują się w zapytaniu ofertowym poniżej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Pisemne oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: pawlikowski@um.tczew.pl do dnia 14.08.2018r. do godz. 09.00 (decyduje data wpływu oferty na skrzynkę mailową).

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Cena zaproponowana w ofercie przez wykonawcę, musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania pod tym linkiem.

Usługa jest realizowana w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).