Zapytanie Ofertowe 300×225

Zapytanie ofertowe: „Organizacja Rywalizacji (Konkursu) Rowerowej”

Gmina Miejska Tczew zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: „Organizacja Rywalizacja (Konkursu) Rowerowej”

Przedmiotem zamówienia jest organizacja Rywalizacji (Konkursu) mającej na celu zachęcenie mieszkańców Gminy Miejskiej Tczew do wyboru roweru jako codziennego środka transportu.

Zostanie ona przeprowadzona z użyciem aplikacji mobilnej, dzięki której uczestnicy Rywalizacji będą mogli rejestrować swoje przejazdy. Podstawową zasadą Rywalizacji będzie zdobycie jak największej liczby punktów poprzez wykonywanie codziennych podróży rowerowych w dniach od 1 września do 31 października 2018 roku.

Uczestnicy będą mogli rywalizować między sobą na poszczególnych poziomach (indywidualnym, pomiędzy miastami, pomiędzy placówkami edukacyjnymi, pomiędzy firmami oraz grupami).

Aplikacja będzie zliczała kilometry i przejazdy, które będą później zamieniane na punkty.

Szczegółowe wymagania dotyczące Rywalizacji oraz aplikacji mobilnej znajdują się w zapytaniu ofertowym poniżej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Pisemne oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: pawlikowski@um.tczew.pl do dnia 20.07.2018r. do godz. 09.00 (decyduje data wpływu oferty na skrzynkę mailową).

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Cena zaproponowana w ofercie przez wykonawcę, musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania pod tym linkiem.

Usługa jest realizowana w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).