Zapytanie Ofertowe 300×225

Zapytanie ofertowe: „Dostawa 160 szt. zabezpieczeń rowerowych typu u-lock”

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy 160  szt. zabezpieczeń rowerowych typu u-lock.

 

Specyfikacja:

– Mechanizm blokujący: High Security Locking Mechanism

– Mechanizm bębenkowy: Cylinder odporny na wstrząsy, kucie, ciągnięcie lub wiercenie

– Materiał: Stal hartowana

– Powłoki: Dwukrotnie gumowane wykończenie szekli

– Wpust: Obrotowa ochrona przed zanieczyszczeniami

– Klucze: 2 laserowo wycinane klucze

– Dodatki: Uniwersalny uchwyt do ramy

– Waga: 0.85 kg

– Wymiary wewnętrzne:

– Długość: 200 mm

– Szerokość: 106 mm

– Średnica: 12 mm

 

Zakup jest związany z realizacją konkursu „Rowerem do Pracy” realizowanej w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).

 

Szczegółowe wymagania dotyczące Rywalizacji oraz aplikacji mobilnej znajdują się w zapytaniu ofertowym poniżej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Pisemne oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: pawlikowski@um.tczew.pl do dnia 16.08.2018r. do godz. 09.00 (decyduje data wpływu oferty na skrzynkę mailową).

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Cena zaproponowana w ofercie przez wykonawcę, musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania pod tym linkiem.

Usługa jest realizowana w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).