Zapytanie Ofertowe 300×225

Zapytanie ofertowe: 58 szt. voucherów do wykorzystania na naprawę rowerów

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu 58 szt. voucherów do wykorzystania na naprawę rowerów

Specyfikacja dla 1 vouchera:

 • czyszczenie napędu, przerzutki przedniej i tylnej oraz hamulców,
 • smarowanie łańcucha, przerzutek oraz napędu,
 • regulacja przerzutek,
 • regulacja hamulców,
 • podcentrowanie kół,
 • pompowanie kół,
 • kasowanie luzów na piastach kół, steru kierownicy i mechanizmu korbowego,
 • kontrola połączeń śrubowych i kasowanie luzów,
 • sprawdzenie sprawności i skuteczności działania podzespołów roweru wraz z informacją zwrotna dla klienta,
 • wymiana klocków i linek, o ile rower tego wymaga,
 • voucher do wykorzystania na terenie miasta Tczewa,
 • voucher ważny do 31.03.2019.

Zakup jest związany z realizacją konkursu „Ogólnopolska Gra Rowerowa” realizowanego w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Pisemne oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: pawlikowski@um.tczew.pl do dnia 06.11.2018r. do godz. 09.00 (decyduje data wpływu oferty na skrzynkę mailową).

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Cena zaproponowana w ofercie przez wykonawcę, musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania pod tym linkiem.

Usługa jest realizowana w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).