Zapytanie Ofertowe 300×225

Zapytanie ofertowe: „30 szt. voucherów o wartości 100 zł do wykorzystania na naprawę rowerów”

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy 30 szt. voucherów o wartości 100 zł do wykorzystania na naprawę rowerów.

Specyfikacja:

– wartość 1 szt. vouchera – 100 zł

– termin wykorzystania 1 szt. vouchera – min. do 30.06.2019r.

– vouchery do wykorzystania na terenie miasta Tczewa

– voucher do wykorzystania na usługę naprawy rowerów, w tym zakupu niezbędnych części do tej naprawy

Zakup jest związany z realizacją konkursu „Ogólnopolska Gra Rowerowa” realizowanego w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).

Szczegółowe wymagania dotyczące Rywalizacji oraz aplikacji mobilnej znajdują się w zapytaniu ofertowym poniżej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Pisemne oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: pawlikowski@um.tczew.pl do dnia 05.09.2018r. do godz. 09.00 (decyduje data wpływu oferty na skrzynkę mailową).

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Cena zaproponowana w ofercie przez wykonawcę, musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania pod tym linkiem.

Usługa jest realizowana w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).