Logo Rower Miasto

Tczew ma standardy rowerowe

Na podstawie Zarządzenia Nr 456/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21.12.2018r., przyjęto “Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Tczewa”.

Dokument ten zawiera warunki techniczne służące planowaniu, projektowaniu, wykonywaniu i utrzymaniu infrastruktury rowerowej na terenie  miasta Tczewa. Standardy bazują na przykładach dobrej praktyki oraz analizie  problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce. Mają za zadanie uporządkować zarządzanie infrastrukturą rowerową na terenie miasta Tczewa oraz wskazać część gotowych rozwiązań do wykorzystania w pracach projektowych oraz w terenie.

Zgodnie z przyjętym zarządzeniem, standardy stosują wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskie jednostki organizacyjne oraz podmioty działające na ich zlecenie przy planowaniu, projektowaniu, budowie, przebudowie, rozbudowie oraz remoncie infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Tczew, których zlecenie nastąpiło po wejściu w życie zarządzenia.

Dokument można znaleźć na naszej stronie w dziale: Polityka rowerowa / Standardy