Logo Rower Miasto

Rowerzysto, rowerzystko! Wypełnij Ankietę!

Rozpoczynamy drugą turę konsultacji społecznych nad Harmonogramem Działań Rowerowych na 2019 rok. Zachęcamy Was do wypełnienia poniższej ankiety. Konsultacje będą trwały do  31.07.2018r. 

Oto link do ankiety https://goo.gl/forms/WhXjsAbCBKFIoAxn2

W dniu 20 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Tczewa w sprawie działań rowerowych na kolejne lata, w szczególności na 2019 rok.

Pełna relacja ze spotkania dostępna poniżej w protokole.

1. Protokół ze spotkania – 20.06.2018r.

2. Prezentacja ze spotkania – 20.06.2018r.

3. Harmonogram działań rowerowych na 2019 rok

4. Mapa infrastruktury rowerowej Tczewa

Czym jest ten harmonogram polityki rowerowej? Jest to coroczny plan działań strategicznego dokumentu jakim jest „Polityka rowerowa miasta Tczewa do roku 2020”.

Polityka rowerowa określa cele i priorytety jakie postawiło sobie miasto wobec rozwoju ruchu rowerowego w Tczewie. Głównym celem polityki rowerowej miasta Tczew w ciągłej perspektywie wieloletniej jest systematyczny wzrost udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży w mieście, co wpłynie na realizację celów bezpośrednich jaki mi są:
– poprawa bezpieczeństwa ruchu,
– zmniejszenie ilości zagrożeń motoryzacyjnych,
– poprawa warunków mobilności w obrębie miasta,
– wzmocnienie proekologicznych zachowań mieszkańców.

Z dokumentem i corocznymi harmonogramami można się zapoznać na stronie http://www.rower.tczew.pl/strategia-do-2020/

Zachęcamy mieszkańców do czynnego udziału w życiu miasta!