Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Tczewa

Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Tczewa zawierają warunki techniczne służące planowaniu, projektowaniu, wykonywaniu i utrzymaniu infrastruktury rowerowej na terenie  miasta Tczewa. Standardy bazują na przykładach dobrej praktyki oraz analizie  problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce. Mają za zadanie uporządkować zarządzanie infrastrukturą rowerową na terenie miasta Tczewa oraz wskazać część gotowych rozwiązań do wykorzystania w pracach projektowych oraz w terenie.

Standardy stosują wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskie jednostki organizacyjne oraz podmioty działające na ich zlecenie przy planowaniu, projektowaniu, budowie, przebudowie, rozbudowie oraz remoncie infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Tczew, których zlecenie nastąpiło po wejściu w życie zarządzenia.

Standardy (link do pliku pdf) zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 456/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21.12.2018r. (link do pliku pdf)

Prawidłowe stojaki rowerowe

Dobry stojak powinien dawać możliwość oparcia roweru oraz przypięcia do niego ramy oraz jednego koła pojedynczym zapięciem typu  u-lock (kłódka szeklowa), niezależnie od typu roweru. Warto również, aby ten sam stojak pozwalał na przymocowanie drugim zapięciem drugiego koła roweru. Stojak powinien też być w sposób stabilny i trwały przymocowany do podłoża.

Takie warunki bardzo dobrze spełnia stojak w kształcie odwróconej litery „U”. Daje on możliwość oparcia i przypięcia co najmniej dwóch rowerów dowolnego typu, o różnej wielkości ramy, szerokości opon oraz kształtu kierownicy. Typowe wymiary stojaka to długość 50 a 80 cm, wysokość 70-80 cm, średnica rury 6-8 cm. Zalecana odległość między stojakami to 1,0 (wymiary i odległości poniżej).

Pojedynczy stojak umożliwiający przypięcie dwóch rowerów to wydatek od 200 do 400 zł, w zależności od materiałów i wykończenia.

Stojaki typu „wyrwikółka” mogą przyczynić się do kradzieży rowerów  – wystarczy odmontować koło i odejść z rowerem. Dodatkowo w przypadku silniejszego wiatru takie stojaki mogą uszkodzić rower, jego koło lub tylną przerzutkę.

 Analiza zapotrzebowania na stojaki rowerowe w Tczewie – 2018

Analiza zapotrzebowania na stojaki rowerowe została przeprowadzona we wszystkich dzielnicach Tczewa od sierpnia do października 2018r. W każdej z dzielnic weryfikowano ilość stojaków w miejscach rekreacji oraz użyteczności publicznej takich jak: place zabaw, siłownie pod chmurką, szkoły, przedszkola, urzędy, miejsca handlowo-usługowe, skwery, parki, deptaki, stadiony, boiska itp. W każdej dzielnicy sprawdzane były także potencjalne miejsca, w których mogłyby pojawić się stojaki. Analiza została przeprowadzana w miejscach gdzie stojaków nie ma, gdzie jest ich deficyt lub wymagają wymiany.
Analiza została wykonana przez Fundację To i Co (Tczewscy Kurierzy Rowerowi) na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Link do pliku pdf

Raporty o sytuacji rowerowej w mieście Tczewie

W ramach projektu „Central MeetBike” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu dla Europy Środkowej zostały wykonane 2 raporty.

1. Pierwszy raport został wykonany przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE i dotyczy stanu infrastrutury rowerowej w Tczewie, liczby i lokalizacji stojaków rowerowych oraz szlaków rowerowych. Stan raportu aktualny na listopad 2011.
Link do pliku pdf

2. Drugi raport został wykonany przez Biuro Konsultacyjno – Projektowe Inżynierii Drogowej „TRAFIK” s.c. i dotyczy stanu infrastrutury rowerowej w Tczewie, liczby i lokalizacji stojaków rowerowych, szlaków rowerowych oraz ruchu rowerowego w Tczewie (badanie). Stan raportu aktalny na październik 2012.
Link do pliku pdf

Raport certyfikacji polityki rowerowej BYPAD w Tczewie

BYPAD to proces certyfikacji polityki rowerowej (akronim od Bicycle Policy Audit). To narzędzie oceny polityki rowerowej oraz wypracowywania rozwiązań podnoszących jej jakość.

BYPAD to dokładnie przygotowany proces, który pozwala profesjonalnie zaplanować politykę rowerową danego miasta. Skorzystało z niego już ponad 200 samorządów z 24 krajów, w tym już sześć z Polski. Tczew był pierwszym miastem w Polsce, który skorzytał z tej metodologii.

Dotychczas zostały wykonane 2 raporty BYPADu dla Tczewa. Pierwszy 20 maja 2009 roku, a drugi 31 lipca 2012 roku. Oba raporty wykonało Pomorskie Stowarzyszenie “Wspólna Europa” pod egidą zespołu: Piotr Kuropatwinski, Andrzej B. Piotrowicz i Alex Sully.

Link do pierwszego raportu pdf

Link do drugiego raportu pdf