W Tczewie osobą koordynującą realizację polityki rowerowej jest tzn. oficer rowerowy. Pierwszą osobą w tej funkcji była Pani Małgorzata Ciecholińska, która od 2009 roku kierowała pięcioosobowym Zespołem. Do głównych zadań oficera rowerowego było wdrażanie projektów upowszechniających kulturę rowerową z dziedziny edukacji, a także infrastruktury rowerowej.

Od 2014 roku oficer rowerowy funkcjonuje bezpośrednio w strukturach Urzędu Miejskiego w Tczewie i była nią Pani Anna Peichert. Do głównych zadań oficera rowerowego było kierowanie powołanym w 2013 roku kilkunastu osobowym Zespołem ds. polityki rowerowej oraz wdrażanie uchwalonej w 2014 roku strategii “Polityka rowerowa miasta Tczewa do 2020 roku”.

Od połowy 2016 roku, w strukturach Urzędu Miejskiego w Tczewie, oficerem rowerowym jest Pan Grzegorz Pawlikowski.

Zakres zadań Oficera rowerowego:
a. Koordynowanie prac Zespołu ds. Polityki Rowerowej
b. Prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych
c. Inicjowanie akcji i przedsięwzięć propagujących jazdę na rowerze
d. Prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących infrastruktury rowerowej
e. Opiniowanie projektów inwestycyjnych
f. Inicjowanie rozwiązań dotyczących budowy i remontów infrastruktury rowerowej

Kontakt:

e-mail: rowery@um.tczew.pl
tel.: 58 7759 428

Grzegorz Pawlikowski – Oficer Rowerowy
Inspektor ds. polityki rowerowej i mobilności
Wydział Rozwoju Miasta

Urząd Miejski w Tczewie
Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew