Poniższa mapa prezentuje elementy infrastruktury rowerowej Tczewa takie jak: dostępne i planowane ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe) oraz ulice z uspokojonym ruchem (strefy tempo 30), stojaki, warsztaty i sklepy rowerowe, stacje benzynowe z możliwością napompowania kół, jak również innego typu miejsca, które zainteresować mogą tczewskich cyklistów (np. Bike-Box – stacja naprawcza). Poszczególne elementy infrastruktury można wyświetlić poprzez wybór (zaznaczenie) odpowiedniej opcji na mapie.

 

Tczew w liczbach:
1. Sieć tzn. ścieżek rowerowych (wydzielone drogi dla rowerów oraz ciągi pieszo-rowerowe) w Tczew liczy 23,3 km (22,80% całkowitej długości dróg publicznych)
2. Ulice jednokierunkowe oraz z zakazem ruchu z dopuszczonym ruchem rowerów “pod prąd”: 27 na 33 ulice (3,4 na 3,7 km).
3. Liczba stojaków rowerowych typu u-kształtne (komunalne i prywatne) to: 726 szt. (1452 miejsc parkingowych; 25 miejsc/1000 mieszkańców) + 160 szt. stojaków z Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO

 

Mapa aktualna na dzień 06-12-2018

* Do stworzenia mapy wykorzystano dane pochodzące ze stowarzyszenia Tczewska Inicjatywa Rowerowa.

————————————————————————————————————————————————————————-

Na podstawie danych z konkursu “Rowerem do Pracy” edycja 2018, powstała tzn. “mapa ciepła” zawierająca ponad 18 tys. przejazdów wykonanych na rowerze w okresie od 7.05-03.09.2018r. Mapę można obejrzeć poniżej na zdjęciu oraz w wersji z możliwością przybliżenia pod tym linkiem.