Poniższa mapa prezentuje elementy infrastruktury rowerowej Tczewa takie jak: dostępne i planowane ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe) oraz ulice z uspokojonym ruchem (strefy tempo 30), stojaki, warsztaty i sklepy rowerowe, stacje benzynowe z możliwością napompowania kół, jak również innego typu miejsca, które zainteresować mogą tczewskich cyklistów (np. Bike-Box – stacja naprawcza). Poszczególne elementy infrastruktury można wyświetlić poprzez wybór (zaznaczenie) odpowiedniej opcji na mapie.

 

Tczew w liczbach:
1. Sieć tzn. ścieżek rowerowych (wydzielone drogi dla rowerów oraz ciągi pieszo-rowerowe) w Tczew liczy 23,3 km (22,48% całkowitej długości dróg publicznych)
2. Ulice jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerów “pod prąd”: 15 ulic
3. Liczba stojaków rowerowych typu u-kształtne (komunalne i prywatne) to: 673 szt. (1346 miejsc parkingowych; 20 miejsc/1000 mieszkańców)

 

Mapa aktualna na dzień 17-10-2018

* Do stworzenia mapy wykorzystano dane pochodzące ze stowarzyszenia Tczewska Inicjatywa Rowerowa.