Hand With Pen Over Application Form

Ankieta dotycząca Systemu Roweru Metropolitalnego

Szanowne Tczewianki, szanowni Tczewianie!
Urząd Miejski w Tczewie, zwraca się do Was z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. https://goo.gl/forms/eV0ONj4ofWtBpVxw1

Jej wyniki zostaną wykorzystane w celu zbadania Waszych potrzeb i oczekiwań odnośnie Systemu Roweru Metropolitalnego, który zostanie wprowadzony w Tczewie w 2018.

Na czym polega System Roweru Metropolitalnego (SRM) ? W Tczewie planowane jest zlokalizowanie w ramach systemu ok. 150 rowerów do wypożyczenia. Lokalizacja stacji wypożyczeni (obszaru na którym będą zlokalizowane grupy rowerów) zostanie skonsultowana z mieszkańcami, jednakże celem jest zapewnienie dostępności do rowerów jak największej liczbie mieszkańców ze wszystkich osiedli z Tczewa.

Wypożyczenie będzie odbywało się za pomocą urządzeń wbudowanych w każdy rower oraz karty transportu miejskiego, karty kredytowej lub telefonu komórkowego (sms lub aplikacji w smartfonie). Ruch wypożyczanych jednośladów będzie na bieżąco monitorowany za pomocą wbudowanych weń akcelerometrów i modułów GPS, co pozwoli zarówno na kontrolę antykradzieżową, jak i wyszukiwanie roweru w terenie do wypożyczenia.

Podane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celach statystyczno-merytorycznych i będą prezentowane do publicznej wiadomości tylko w formie zbiorczej.

ANKIETA JEST ANONIMOWA !